Verzakkingsklachten bij vrouwen

In het bekken, op de bekkenbodem, rusten de urineblaas,
de baarmoeder en de endeldarm. Deze organen zijn
daarnaast Normale ligging bekkenbodem organenmet een aantal banden (ligamenten) verbonden aan het bekken.  Als de stevigheid van deze banden en de bekkenbodemspieren niet meer optimaal zijn, kunnen organen verzakken en eventueel klachten geven.

Verzakkingen kunnen veroorzaakt worden door zwangerschappen en bevallingen.
Ook zwaar tillen, overgewicht, chronisch hoesten en aanleg kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van
’n verzakking (prolaps).

Er zijn verschillende soorten verzakkingen:

  • verzakking van de voorwand van de vagina (plasbuis en/of de blaas)
  • verzakking van de baarmoeder
  • verzakking van de achterwand van de vagina (endeldarm)
  • en combinatie van bovengenoemde verzakkingen

Die verzakkingsklachten kunnen aanvoelen als “een bal tussen benen” of  “een zwaar gevoel ” bij de vagina, plasbuis en/of anus. Er kan ook vage pijn gevoeld worden in de onderbuik en/of lage rug. Genoemde klachten nemen vaak toe bij tillen, duwen, trekken en  hoesten en/of aan het einde van de dag. Verzakking kan gepaard gaan met
urineverlies, plasproblemen en problemen bij de stoelgang.

Preventie & Behandeling
Bekkenfysiotherapie kan preventief worden ingezet om verzakkingen te voorkomen
bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap en na een bevalling.

Afhankelijk van de ernst van de verzakking gaat uw bekkenfysiotherapeut – samen met u – werken aan het herstel van de bekkenbodemfunctie. Dat gebeurd met een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie, waaronder het aanleren van goede til- en ademhalingsoefeningen. Met als resultaat dat de verzakking (prolaps) in ernst kan
afnemen en de hiermee gepaard gaande verzakkingsklachten zelfs geheel kunnen
verdwijnen.

Indien uw  verzakking operatief hersteld dient te worden, kan oefentherapie van de bekkenbodem  vóór de operatie meehelpen aan het sneller en optimaal terugwinnen van de bekkenbodemfunctie. Door deze conditieverbetering van uw bekkenbodem vóór en na de operatieve ingreep daalt de kans op terugkeer van de verzakking aanzienlijk.