Plasklachten bij vrouwen

Wat zijn plasklachten?
Hieronder noemen we een aantal veel voorkomende plasklachten bij vrouwen.
  • De urinestraal is minder krachtig.
  • Het duurt soms even voordat de plas op gang komt.
  • Vaak en kleine beetjes plassen.
  • Nadruppelen.
  • Na het plassen het gevoel hebben dat de blaas niet helemaal leeg is.
  • Een branderig gevoel tijdens het plassen.
  • De plas moeilijk of niet op kunnen houden.
  • ’s Nachts meerdere malen moeten plassen.
Bij vrouwen komen plasklachten vaak en op alle leeftijden voor. Hierbij geldt dat met het toenemen van de leeftijd ook de plasklachten toenemen.

 

Waardoor worden plasklachten bij vrouwen veroorzaakt?
Plasklachten bij vrouwen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een verminderde (overactieve) blaasfunctie, waar mogelijk in combinatie met een niet goed werkende
(overactieve) bekkenbodem.

Bij een overactieve blaas is er geen/onvoldoende controle over de blaas, met als gevolg dat u niet zelf kunt bepalen wanneer en hoe vaak u wilt plassen.

Een niet goed werkende – te gespannen – bekkenbodem kan ook de hierboven genoemde plasklachten veroorzaken.

Om uw plasklachten te verminderen of zelfs geheel op te heffen zal uw
bekkenfysiotherapeut middels een individueel behandelplan en gerichte oefentherapie werken aan het herstel van blaas- en bekkenbodemfunctie.