Urineverlies bij vrouwen

Urineverlies betekent dat je de urine niet goed kunt ophouden.
Hoe vaak zoiets voorkomt kan wisselend zijn van af en toe, tot meerdere malen per week of per dag of zelfs ’s nachts. Het kan optreden tijdens sporten, hoesten of lachen (stress urine-incontinentie).
Urineverlies kan ook optreden bij heftige aandrang om te plassen (urge-incontinentie). Ook de mate van urineverlies bij stress- en urge-incontinentie kan sterk verschillen.

Verdere oorzaken voor urineverlies kunnen zijn: zwangerschappen, bevallingen,
verzakkingen, ouder worden en na (gynaecologische/urologische) operaties.
De hier genoemde oorzaken kunnen in meer of mindere mate de bekkenbodemfunctie verminderen met als gevolg urineverlies.

De bekkenfysiotherapeut zal met een individueel behandelplan en gerichte oefen-
therapie van de bekkenbodem – samen met u – werken naar herstel van de bekken-
bodemfunctie, waardoor urineverlies wordt tegengegaan.